Apel de proiecte MNAC 2016 – 2017

Muzeul Naţional de Artă Contemporană invită specialiștii din zona artelor vizuale contemporane să contribuie cu propuneri de expoziții pentru a fi incluse în programul MNAC pentru perioada aprilie 2016 – iulie 2017.

stay true sign scris
afirmatie

Toate formatele de expoziții – de la expoziții monografice sau tematice – și toate tipurile de bugete (mic / mijlociu / mare) sunt invitate. Sunt încurajate toate mediile artelor vizuale, de la cele tradiționale până la cele mai noi forme de expresie.

Apelul este destinat proiectelor concepute pentru următoarele spații MNAC:

MNAC – Palatul Parlamentului, etaj 2
MNAC – Palatul Parlamentului, etaj 3
MNAC – Palatul Parlamentului, etaj 4

DOSARUL DE APEL VA CONŢINE:

Propunere de proiect
Bugetul proiectului
CV și Portofoliu curator și artist / grupuri de artiști

Documentele vor fi transmise la adresa electronică info@mnac.ro, trimise prin poștă / curier sau depuse la Secretariatul MNAC – de luni până vineri, între 10:00 și 16:00 – (Palatul Parlamentului, Aripa E4, str. Izvor 2-4, acces din Calea 13 Septembrie, etaj 4, București 050563) până la data de 02.11.2015, orele 24:00.

Documentele pot fi dercărcate de pe site-ul:

www.mnac.ro/archives/5000

Propunerile vor trebui sa conțină:
– o scurtă descriere a proiectului;
– menționarea perioadei propuse pentru eveniment;
– menționarea spațiului căruia îi e destinat proiectul;
– un estimat de timp necesar pentru cercetare;
– o argumentație de ordin conceptual;
– specificația tipului de buget vizat (mic <2500 EUR / mijlociu 2500-10000 EUR / mare >10000 EUR);
– o descriere de buget.

Propunerile vor avea în vedere Prioritățile de management MNAC 2015-2017 http://www.mnac.ro/archives/4155

Nu vor fi agreate proiectele de expoziții personale venite de la artiștii înșiși sau expoziții de grup în care curatorul este și expozant.
Toate proiectele propuse trebuie să se afle la prima prezentare publică.

Propunerile vor fi evaluate în cadrul unei Comisii de specialitate, care va stabili o listă de priorități pentru a fi analizată în Consiliul Științific. În urma acestei proceduri se va alcătui planul de activități pentru anul 2016-2017.

CALENDAR:

Termen limită de depunere a proiectelor: 02.11.2015, orele 24:00

Anunțarea rezultatelor evaluărilor Comisiei de specialitate și a Consiliului Științific: 15.12.2015
Anunțarea rezultatelor finale, în urma negocierilor cu autorii proiectelor selectate: 29.01.2016
Perioada de desfășurare a proiectelor câștigătoare: 01.04.2016-31.07.2017

Atenție! Mărimea totală a mesajului nu trebuie să depăşească 7 MB. În cazul depăşirii ei, vă rugăm trimiteți documentele utilizând www.wetransfer.com. (Vă rugăm să nu folosiți alte forme de transfer)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.