Asociatia artistilor fotografi din Romania

De curand reiinfintata Asociaţia Artiştilor Fotografi din România (AAFR) are si site.

Asociatia artistilor fotografi din Romania
Asociatia artistilor fotografi din Romania

Fragmente din regulament:

Poate deveni membru AAFR orice persoană fizică, indiferent de naţionalitate, sex, vârstă, apartenenţă politică sau religioasă, care recunoaşte, respectă şi aplică REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL AAFR, completează şi înaintează prin poştă şi prin e-mail o cerere scrisă conducerii AAFR şi îşi achită obligaţiile. Pot deveni membri AAFR şi artişti fotografi din alte ţări, care recunosc, respectă şi aplică REGULAMENTUL asociaţiei publicat de sit-ul AAFR.
2.2. Membrii AAFR pot fi:
a.Membri asociaţi (MA)
b.Membri creatori debutanţi (MCD)
c.Membri creatori consacraţi (MCC)
d.Membri de onoare (Honor AAFR)

Solicitantul va înainta la Directorul Departamentului Saloane şi Distincţii, Mircea Anghel, electronic sau prin poştă la adresele:
– mircea.anghel@aafr.ro,
– anghelmircea_am@yahoo.com,
– anghelmircea@gmail.
– Anghel Mircea Str. Mihail Străjan nr. 13,Bl. 10,Sc 1, ap.8 200.010 – CRAIOVA, Judeţul Dolj
-un protofoliu de 20 de lucrări, cu formatul de 30 x 40 cm, pe o temă anume, care prin conţinut, succesiune, realizare şi prezentare să susţină acea temă.

photosetup.ro

Portofliulva fi susţinut şi de un CV care va cuprinde întreaga sa activitate fotografică.
e.Comitetul Director aprobă acordarea acestor titluri, în baza propunerilor primite din partea artiştilor fotografi .
f. Membrii declaraţi Art.AAFR, E.AAFR şi M.AAFR vor primi un card, o insignă şi o diplomă care să ateste aceste titluri.
g.Cuantumul taxelor pentru distincţiile AAFR se stabilesc anual de Comitetul Director.

fotostefan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.