Burse de cercetare la Woodrow Wilson International Center for Scholars

Institutul Cultural Român şi Woodrow Wilson International Center for Scholars au iniţiat Programul de Burse de Cercetare pe Termen Scurt în anul 2008. Programul anual cuprinde trei burse, cercetarea desfășurându-se pe durata a trei luni consecutive, stabilite de comun acord între candidații selectați și reprezentanții Woodrow Wilson Center.

anunt graffiti apa ia foc
anunt

Candidaţii vor lucra în cadrul Woodrow Wilson International Center for Scholars, în Washington D.C., unde vor derula activităţi de cercetare avansată.

Bursele se adresează cercetătorilor români din mediul universitar, punându-se accent pe următoarele domenii: istorie, drept, ştiinţe politice şi administrative, relaţii internaţionale, jurnalism, ştiinţe economice.

Candidaţii trebuie să fie implicaţi în proiecte de cercetare legate de priorităţile actuale ale României sau de trecutul recent al acesteia și trebuie să deţină titlul de doctor în domeniul lor de activitate sau să fie în etapa de redactare a tezei de doctorat.

În cadrul procesului de selecţie vor avea prioritate candidaţii care au publicat cărţi în domeniul lor de specialitate sau articole în reviste ştiinţifice indexate în baza de date ISI. Candidaţii eligibili pentru acest tip de burse trebuie să fie cetăţeni români, care au dreptul să deţină o viză de tip J-1. De asemenea, trebuie să facă dovada utilizării fluente a limbii engleze, atât în scris cât şi în cadrul unei conversaţii.

Data limită pentru depunerea dosarelor de candidatură: 27 februarie 2015

Valoarea unei burse: 10 500 USD (7 500 USD/bursă + 3000 USD cheltuieli administrative destinate Woodrow Wilson International Center for Scholars).

Numărul de burse acordate anual: 3.
Durata unei burse: 3 luni.

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):
1. formularul de înscriere;
2. o scurtă prezentare a proiectului de cercetare propus, în limba engleză, care să nu depăşească 5 pagini MS Word, la două rânduri, Times New Roman, 12 p, care trebuie să conţină:
a. o prezentare detaliată a tematicii de cercetare;
b. argumentarea detaliată asupra originalităţii şi relevanţei proiectului:
c. prezentare a metodelor, teoriilor, şi surselor care vor fi folosite şi, preferabil, semnificaţia arhivelor din zona metropolitană Washington DC pentru finalizarea proiectului.
3. CV-ul candidatului (incluzând participări la conferinţe în domeniul de specialitate, lista de publicaţii, burse şi alte premii, etc.);
4. două scrisori de recomandare;
5. cópii după documente oficiale care atestă participarea într-un program doctoral acreditat sau deţinerea titlului de doctor la o universitate acreditată.
*Atât prezentarea, cât și CV-ul, respectiv scrisorile de recomandare, vor fi redactate în limba engleză.

Date de contact:
Dana Berdilă – Coordonator programe
E-mail: or.rci@alidreb.anad
tel.: (+4) 031 7100 675
Institutul Cultural Român
Aleea Alexandru nr. 38, 011824 București, România
(sediul secundar din Str. Biserica Amzei nr. 21-23)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.