Candidaturi pentru bursele „Constantin Brâncuşi“

Institutul Cultural Român anunță lansarea unei noi sesiuni de candidatură pentru bursele „Constantin Brâncuşi”, derulate la Cité Internationale des Arts din Paris în 2013.

bursele constantin brancusi
inscrieri

Termenul de depunere a dosarelor de înscriere, anunţat inițial pentru 15 noiembrie 2012, a fost prelungit până la data de 1 aprilie 2013.

În această sesiune vor fi acordate două burse – una în perioada mai-iulie 2013 şi una în perioada noiembrie 2013 – ianuarie 2014.

Obiectivul burselor este de a introduce artiştii români în circuitul valorilor europene, oferindu-le oportunitatea de a lucra într-un mediu artistic internaţional. Bursa „ Constantin Brâncuşi“ este acordată artiştilor plastici care au studiile universitare de specialitate încheiate, cu performanţe recunoscute în domeniu, în vederea desfăşurării de proiecte artistice în atelierul închiriat de România la Cité Internationale des Arts. Selecţia se face de o comisie independentă de specialişti în baza unui dosar de candidatură. Dosarul selectat de comisie este trimis spre validare Comisiei de Admitere de la Cité Internationale des Arts.

Valoarea unei burse: 4 545 EUR/persoană.

Numărul de burse acordate anual: 2 burse „Constantin Brâncuşi“

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: arte plastice şi vizuale.

Durata burselor: 3 luni (perioada mai 2013 – iulie 2013 şi noiembrie 2013 – ianuarie 2014)
Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

– formularul de înscriere;

– CV conţinând informaţie detaliată asupra activităţii competiţionale a candidatului;

– copie după diploma de licenţă; în condiţiile în care candidatul este şi absolvent de studii aprofundate, se vor adăuga copii şi după aceste acte;

– copie după actul de identitate/pașaport;

– un proiect de cercetare, din care să reiasă: justificarea experienţei profesionale şi a competenţei în materie; un nivel artistic care să permită aprofundarea dialogului cu artiştii străini; relevanţa Parisului pentru realizarea proiectului: maximum 2 pagini în care să fie indicate locaţii/muzee/săli de concerte propuse spre vizitare, ce se va studia acolo, ce activităţi se vor depune.

– Pentru artişti – 10-20 de fotografii, cataloage (la plasticieni) în care să se menţioneze data şi dimensiunile reale ale lucrărilor;

– Pentru fotografi – 10-20 de fotografii 24/30 (în medie);

– Pentru video – 2 sau 3 DVD-uri sau CD-uri;

– un dosar de presă;

– perioada pentru care solicită bursa;

– 3 scrisori de recomandare.

Proiectele de cercetare vor fi redactate atât în limba română, cat şi în limba franceză.

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Contact: Dana Berdilă

Coordonator Program Burse
Centrul Naţional al Cărţii
Direcţia Generală de Promovare a Creaţiei
e-mail: dana.berdila@icr.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.