Rezultatele concursului naţional pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta România la cea de-a 55-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Artă – la Biennale di Venezia

În perioada 22-23 ianuarie 2013, la sediul MNAC, a avut loc procedura de selecţie a proiectelor înscrise în cadrul Concursului naţional pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta România la cea de-a 55-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Artă – la Biennale di Venezia.

Expoziţie Internaţionala de Artă - la Biennale di Venezia
afis

Potrivit ordinului ministrului culturii, comisia a avut următoarea componenţă:
1. Bogdan GHIU – membru
2. Matei BEJENARU – membru
3. Magda CÂRNECI – membru
4. Roberto PINTO (Italia) – membru
5. Rene RIETMEIJER (Olanda) – membru
6. Monica MORARIU, comisar – membru
7. Alexandru DAMIAN, vicecomisar – membru

În cadrul şedinţei, comisia a primit spre evaluare un număr de 18 de proiecte (Anexa 1) şi a procedat la evaluarea acestora acordând punctaje (Anexa 2) pentru criteriile prevăzute în Regulamentul de organizare a Concursului naţional pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta România la cea de-a 55-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Artă – la Biennale di Venezia, publicat pe paginile de internet ale Ministerului Culturii, Ministerului Afacerilor Externe şi Institutului Cultural Român.

În urma centralizării punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei, au fost desemnate câştigătoare următoarele proiecte:
1.Pentru spaţiul expoziţional din Pavilionul României din Giardini della Biennale a fost desemnat câştigător, cu un punctaj de 85,77 de puncte, următorul proiect:
Titlu:O RESTROSPECTIVĂ IMATERIALĂ A BIENALEI DE LA VENEŢIA
An immaterial retrospective of the Venice Biennale
Autori: Maria Alexandra PIRICI, Manuel PELMUŞ
Motivaţie: Proiectul a fost preferat pentru perspectiva proaspătă şi dinamică cu care abordează istoria Bienalei de la Veneţia, animând prin performeri o selecţie de imagini şi de opere reprezentative, simptomatice pentru cursul artei moderne din ultimul secol.

2.Pentru spaţiul expoziţional din Noua Galerie a I.R.C.C.U. Veneţia a fost desemnat câştigător, cu un punctaj de 84,28 de puncte, următorul proiect:
Titlu:CENTRU DE REFLECŢIE PENTRU ISTORII SUSPENDATE
Reflection Centre for Suspended Histories. An Attempt
Autori: Anca MIHULEŢ
Apparatus 22: Dragoş OLEA, Maria FARCAŞ, Erika OLEA
Irina BOTEA
Nicu ILFOVEANU
Karolina BREGULA
Adi MATEI
Olivia MIHĂLŢIANU
Sebastian MOLDOVAN
Motivaţie: Proiectul a fost selectat pentru calitatea selecţiei lucrărilor individuale şi pentru reunirea lor într-un ansamblu coerent, profund, critic, dar nu polemic, promovând reflecţia în locul poziţionărilor maniheice pentru redefinirea unui nou concept al culturii europene.

Potrivit cap. III, pct. 16, din regulamentul concursului, participanţii pot depune contestaţii, referitoare numai la modalitatea în care a fost respectat regulamentul de organizare a concursului, la sediul Ministerului Culturii, în atenţia Compartimentului Monumente de For Public şi Arhitectură Contemporană, bd. Unirii, nr. 22, sector 3, cod 030833, Bucureşti, până la data de 29 ianuarie 2013, ora 16:00. Acestea vor fi analizate şi soluţionate în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere al contestaţiilor, de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin ordin al ministrului culturii.

Potrivit opţiunii participanţilor la concurs, se va organiza o expoziţie publică cu proiectele participante, la sediul MNAC, care va fi anunţată ulterior.

fotostefan

One thought on “Rezultatele concursului naţional pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta România la cea de-a 55-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Artă – la Biennale di Venezia”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.